Moje práce v EP | Europoslanec Pavel Svoboda

Co se mi povedlo prosadit?

• konec střídání letního a zimního času od nuly do legislativního procesu, který teď finišuje

• zpřístupnění knih nevidomým

• nové nařízení o celoevropském satelitním a kabelovém vysílání

• ochrana dětí v rámci mezinárodních únosů z rozvedených manželství

• podpora českých zemědělců při prosazení české vize společné zemědělské politiky

• boj za odstranění dvojí kvality potravin

• pronásledování křesťanů: pomoc při osvobození Petra Jaška ze Súdánu

• podpora východní Ukrajiny: pražské tramvaje pro Mariupol

• efektivnější navrácení uměleckých předmětů ukradených v době válek

• přispěl jsem k pozitivnímu vnímání České republiky v EU tím, že jsem byl dvakrát po sobě zvolen za předsedu právního výboru, jednoho z nejvýznamnějších výborů Evropského parlamentu. To se zatím žádnému Čechovi doposud nepodařilo.

Český hlas je v Evropě slyšet!