Reakce na článek "Zveřejňovat fotky budov, třeba z dovolené, má být trestné", uveřejněný na serveru | Europoslanec Pavel Svoboda
novinky Pavel Svoboda

Reakce na článek "Zveřejňovat fotky budov, třeba z dovolené, má být trestné", uveřejněný na serveru Novinky.cz

Publikováno 27. 6. 2015

Evropský parlament v červenci neschválí zákaz jakékoli publikace snímků budovy bez souhlasu architekta. Žádná úprava, která by chystala výše popsaný zákaz, se nechystá ani neprojednává.

Současná diskuse v rámci Evropského parlamentu se netýká všech budov, ale pouze architektonických děl, na které se stále vztahuje autorskoprávní ochrana.

Níže uvádím další příklady zkreslení skutečnosti, které se dopouští uvedený článek. 

Novinky.cz: Europoslanci chtějí úpravu autorského práva schválit už v červenci.

Není pravda. Europoslanci budou v průběhu plenárního zasedání pouze schvalovat zprávu hodnotící implementaci jednoho z předpisů upravujícího oblast práv duševního vlastnictví. Ať už bude v červenci schváleno cokoli, nedojde ke změně pravidel, jelikož se nejedná o legislativní proces. K tomuto by bylo potřeba, aby již existoval návrh Evropské komise ke změně legislativy, ale žádný takový návrh není na stole.

Novinky.cz: Legislativní výbor Evropského parlamentu tento týden posvětil....

Nejedná se o Legislativní výbor, ale o Výbor pro právní záležitosti, jehož kompetence jsou dané a zcela určitě se tak nezabývá veškerou legislativou Evropské unie. Označení Výboru pro právní záležitosti jako LEGISLATIVNÍ VÝBOR je zavádějící, jelikož vzbuzuje dojem, že se již jedná o legislativní proces, který skončí novým zněním legislativy. Legislativní výbor Evropského parlamentu neexistuje.

Novinky.cz: ...týkající se celoevropské úpravy autorského práva

Žádná celoevropská úprava autorského práva se nechystá a je vysoce nepravděpodobné, že by Evropská komise v nejbližší době navrhovala něco na způsob společného unijního autorského práva. Diskutují se pouze konkrétní oblasti, ve kterých by bylo možné dosáhnout větší harmonizace, než která je v současné době realitou. Mezi ně patří i svoboda panoramatu.

Novinky.cz: Celoevropská směrnice zní takto:

Pod tímto uvozením se nenachází znění celoevropské směrnice, ale jeden z bodů současně projednávané nelegislativní zprávy. Celoevropská směrnice k tomuto tématu neexistuje. Existuje pouze směrnice umožňující jednotlivým členským státům zavést, jako výjimku z autorského práva, tzv. svobodu panoramatu a některé další výjimky. O tom, co by mělo být celoevropským pravidlem, se začala teprve vést diskuse a je možné, že k žádnému kompromisu v oblasti úpravy svobody panoramatu nedojde a bude i nadále trvat současný stav, kdy existuje různá úprava v různých členských státech, a tedy i právní nejistota při cestování v rámci EU o tom, v jakém režimu se každý jednotlivec jako turista právě nachází.

Z citovaného znění není v tuto chvíli možné dělat definitivní závěry nejen proto, že se nejedná o legislativní návrh, ale také proto, že není dosud vymezena definice komerčního a nekomerčního užití. Je třeba mít také na paměti, že i toto znění nehovoří o všech budovách, ale pouze o dosud autorsky chráněných budovách či jiných dílech umístěných ve veřejném prostoru. Mluvit o zákazu focení kostelů hraničí se sprostou lží (omlouvám se za ten expresivní styl.)

Novinky.cz: Podle pravidel Facebooku se pan Svoboda mýlí....

Nemohu se mýlit ve chvíli, kdy ještě nebylo vyjednáno, co je komerční užití. I ve Francii je dle judikatury možné, aby kdokoli použil fotografii jinak chráněného díla umístěného ve veřejném prostoru v případě, kdy chráněné dílo není hlavním předmětem fotografie či filmu.

Dle mého osobního názoru musí zobrazení např. budovy splňovat několik podmínek, aby jej bylo možno posuzovat za zobrazení vytvoření pro komerční užití. Zobrazené chráněné dílo musí být hlavním předmětem tohoto zobrazení, zobrazení musí být užito přímo ke komerčnímu účelu, nikoli pouze k úhradě provozu platformy, na které je uloženo, a domnívám se, že i kvalita fotografie zde musí hrát roli. Ale jak říkám: Bavíme se o zprávě a o osobních názorech. Je mi líto, že se paní Seďová ptala jen paní Cabrnochové, která evidentně evropskému zákonodárnému procesu vůbec nerozumí. Tisíce lidí její článek vyděsil a ze mne udělala lotra. Takový přístup mne hluboce mrzí a považuji jej za vrcholně neprofesionální.