S Polskem o "evropské hodnoty" | Europoslanec Pavel Svoboda
novinky Pavel Svoboda

S Polskem o "evropské hodnoty"

Publikováno 20. 1. 2016

..a tím větší pochopení mám pro potřebu Komise udělat si jasno. Varuji důrazně před rychlými úsudky typu "končí tam demokracie" v. "zlá Komise se hrabe do záležitostí suverénního státu“, i když některé polské aktivity alarmující jsou.

Ad "zlá Komise se hrabe do záležitostí suverénního státu"

Proč Komise dělá to, co dělá? Má právo to dělat? Členské státy (včetně Polska) si v Lisabonské smlouvě dohodly, že evropské hodnoty vyjmenované v čl. 2 Smlouvy o EU (úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv) nesmějí zůstat jen na papíru. V případě hrozby jejich závažného porušování je možno zahájit řízení podle čl. 7 SEU, které teoreticky může vést až k omezení členských práv provinivšího se státu. Teoreticky, protože k výroku o porušení hodnot EU je mj. třeba souhlasu všech zbylých 27 států EU.. Čl. 2 a 7 SEU se aplikují i na situace nepokryté unijními předpisy; členské státy tím chtěly ukázat, že EU je především společenstvím hodnot a teprve potom společným trhem. Pokud si někdo libuje v tvrzení, že se vlastně neví, co to jsou evropské hodnoty, tak zde je praktická ukázka jejich existence. A tyto hodnoty jsou brány vážně.

Celý článek naleznete zde.