„Vládo, zavři hranice!“ | Europoslanec Pavel Svoboda
novinky Pavel Svoboda

„Vládo, zavři hranice!“

Publikováno 4. 2. 2016

Konec Schengenu? Zadarmo by to nebylo…

„Vládo, zavři hranice!“

Snad nejčastější výkřik na sociálních sítích v posledním roce. Pojďme se tedy podívat, co znamená onen „konec Schengenu“, o kterém dnes každý mluví.

Diskuse o Schengenu se obvykle zužuje na otázku obnovení hraničních kontrol na vnitřních hranicích a je navíc často zakončena konstatováním, že Schengen je nefunkční a nezbývá než se vrátit k ochraně jednotlivých vnitřních hranic.

Jenže je třeba si uvědomit, že součástí schengenské spolupráce je i řada ekonomických a bezpečnostních instrumentů, které mají zásadní vliv na náš blahobyt. Mám zde na mysli především společnou vízovou politiku, která umožňuje těm, kteří cestují do EU/Schengenu za turistikou či obchodem, žádat o vízum pouze na konzulátu jednoho členského státu a na základě takto uděleného víza cestovat po všech zemích Schengenu.

Tento zjednodušený proces přispívá k turistickému ruchu a zásadně usnadňuje pohyb investorů, kteří nemusí žádat postupně o samostatné vízum do všech zemí, které chtějí navštívit, ale postačí, požádají-li o schengenské vízum na jednom konzulátu, který je určen na základě kritérií Vízového kodexu (Nařízení EU č. 810/2009). Investoři, jak známo, jsou lidé, kteří přinášejí peníze.

Můžeme se ptát, kolik například čínských turistů, které chceme do ČR lákat, by při svých cestách do Evropy navštívilo také Českou republiky, kdyby si kromě víza například do Itálie nebo Francie, museli samostatně vyřizovat také vízum do České republiky? Podle statistiky, které zveřejnil týdeník The Economist, si pouze 6% čínských turistů, kteří cestují do EU, následně vyřídí také vízum do Británie, která není součástí Schengenu. Takže si nejsem úplně jist, jestli všichni, kteří nadbíhají vášni o zavřených hranicích, vědí, co činí.

Slevit ze svého blahobytu

Evropská unie je prý užitečná pouze v oblasti vnitřního trhu a všechny ostatní její aktivity jsou zbytné a vlastně škodlivé a je třeba se jich zbavit, říkají modly našich euroskeptiků. Ptám se tedy: Chceme se zbavit společné vízové politiky?

I společná vízová politika má své nedostatky a je založena na odpovědném dodržování pravidel všemi zúčastněnými zeměmi. Velice málo ovšem slyšíme hlasy volající po zrušení společné vízové politiky a troufám si říct, že tak tomu je právě z důvodu ekonomického profitu, který tato politika přináší.

Stejnou motivaci, jako máme pro udržení a vylepšování schengenské spolupráce v oblasti víz, bychom měli projevit také v jiných oblastech, pokud jde o Schengen jako celek. Jsme na „nejlepší“ cestě k tomu, aby se členské státy vrátily k ochraně vnitřních hranic a k národním vízovým politikám. Jenže to nás bude stát víc, než jsme ochotni ze svého blahobytu slevit. Jsme na to připraveni? Každý, kdo volá „Vládo, zavři hranice“, by měl být férově upozorněn, o kolik to zdraží potraviny, nájmy, dětské potřeby a zboží obecné spotřeby vůbec. A taky o kolik to znehodnotí jeho vlastní kupní sílu. Jen hezky popravdě, ať se to ví, proč bude těžší vyjít s příjmem. Za všechno se platí.

(vyšlo v LN 4.2.2016)