10 důvodů | Europoslanec Pavel Svoboda
novinky Pavel Svoboda

10 důvodů

Publikováno 27. 3. 2019


Chcete, aby…
·      byly od autorského práva na internetu osvobozeny start-upy, neziskové online encyklopedie (například Wikipedie), nezisková vzdělávací a vědecká úložiště, platformy pro vývoj a sdílení softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, online tržiště a cloudové služby s úložištěm pro vlastní potřebu
·      vědci byli při bádání osvobozeni od nutnosti řešit autorské právo
·      bylo možné při vyučování používat i díla chráněná autorským právem bez autorskoprávních nároků
·      knihovny a muzea měly právo dělat kopie autorských děl pro zachování kulturního dědictví dalším generacím
·      autorské právo nesloužilo k blokování užití děl či kritiky a parodií
·      autorské právo nebránilo v přístupu k filmům, které již nejsou komerčně dostupné
·      přestal dramaticky klesat počet profesionálních novinářů, bez nichž se dezinformacím bude dařit lépe než dosud
·      internetové vyhledavače mohly svobodně vedle odkazu ukazovat i krátké části odkazovaného textu
·      bylo možné svobodně sdílet odkazy (linky)
·      talentovaní tvůrci byli spravedlivě placeni za práci, která lidem přináší radost?
Pokud ano, pak byste v Evropském parlamentu hlasovali pro autorskoprávní směrnici.