Společná pravidla pro promlčecí lhůty u nehod | Europoslanec Pavel Svoboda
novinky Pavel Svoboda

Společná pravidla pro promlčecí lhůty u nehod

Publikováno 2. 6. 2017

Plénum EP dnes přijalo můj návrh týkající se promlčecí lhůty u dopravních nehod. Pravidla pro promlčecí lhůty o náhradu škody se totiž v jednotlivých členských státech liší. V případě dopravních nehod, při kterých je obsažen přeshraniční prvek, je pak velmi složité domáhat se odpovědnosti za škodu a je třeba interpretovat právo, podle kterého se nároky mají posuzovat. Společná minimální pravidla pro promlčecí lhůty by pomohla odstranit překážky při řešení dopravních nehod s přeshraničním prvkem ve všech zemích EU.