EP požaduje vyšší transparenci danění velkých firem | Europoslanec Pavel Svoboda
novinky Pavel Svoboda

EP požaduje vyšší transparenci danění velkých firem

Publikováno 20. 6. 2017

Evropský parlament dnes schválil nový právní předpis, na základě kterého budou muset velké nadnárodní podniky zveřejňovat informace o svých daních z příjmu. Zkomplikuje jim to tak obcházení daňových plateb. Roční ztráty EU kvůli daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem se pohybují kolem 1 bilionů eur.

„Je třeba nastavit takové transparentní podmínky, aby napomohly boji proti agresivnímu daňovému plánování. Roční ztráty EU kvůli daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem se pohybují kolem 1 bilionů eur. Některé návrhy ze strany levicových poslanců ohledně zveřejňovaných informací však šly hluboko za to, co by se dalo považovat za transparentnost nutnou pro správnou výměru daní, a vedly by k narušení konkurenceschopnosti firem, na které se nová legislativa bude vztahovat. To by ve svém důsledku vedlo k omezení pracovních pozic v Evropě,“ říká Pavel Svoboda. 

Velké podniky, které působí v několika státech najednou, vypracovávají pro odvody daní plány, kde a jaké své příjmy zdanit. Toto daňové plánování je legální, pokud jeho cílem není přesunout mimo zákonné možnosti zdanitelné zisky do států s příznivými daňovými režimy. V opačném případě společnosti obcházejí svoji povinnost platit daně nebo je platí ve velmi omezené míře. A peníze do státních rozpočtů za ně odvádějí jiní poplatníci.

Ačkoliv je problém se férovým daněním částečně způsoben nekonzistentní národní daňovou legislativou, má také významnou nadnárodní složku. V této oblasti přijala Evropská unie v minulých letech řadu zpráv a legislativy, která umožní proti tomuto nebezpečnému jevu zakročit. Kromě právě schválené výměny informací o danění nadnárodních podniků jde o balíčky legislativy pro boj proti obcházení daňové povinnosti (ATAD) nebo projednávaná novela směrnice proti praní špinavých peněz (AML).