Chci Evropu blíž lidem. Projev Pavla Svobody na Ideové konferenci KDU-ČSL 2018 | Europoslanec Pavel Svoboda
novinky Pavel Svoboda

Chci Evropu blíž lidem. Projev Pavla Svobody na Ideové konferenci KDU-ČSL 2018

Publikováno 2. 10. 2018

KDU-ČSL plně podporuje členství ČR v EU, která je společným prostorem hodnot, míru a prosperity. To je to první prisma, skrze které musíme naše členství vnímat. Ostatně mír a bezpečnost jsou předpokladem prosperity a o tom bychom měli mluvit, nejen, když řešíme migrační krizi, ale třeba také, když máme plnit naše závazky do struktur jako NATO, tam nám to jde méně z ruky. My víme, že za členství v EU není alternativa, jsme zemí kontinentu a propojenost Evropy je náš životní zájem. Ostatně také platí, čím méně Bruselu, tím více Kremlu. My nejsme neutrální Švýcarsko ani Norsko s ropou, ani UK za kanálem a s Commonwealthem, takže bychom k tomu měli přistupovat realisticky. Členství Česka v unii je úspěšným pro naše občany, ale také je zároveň příležitostí, kterou jsme se zatím úplně nevyužili. A já se vrátím zpátky k tomu, že jsme tranzitní zemí uprostřed Evropy, ale přitom německé dráhy se rozhodly objíždět Česko směrem na Vídeň, protože kvalita našich infrastruktur je taková, že oni po dráze přes Mnichov jsou tam o hodinu dříve. Stav našich dálnic netřeba komentovat. Takže toto bychom měli také zvažovat.

Ostatně EU je taky jedním ze dvou základních pilířů naší zahraniční politiky, vedle transatlantické dimenze a členství v NATO. Druhá věc, kterou bych chtěl definovat jasně evropský křesťanský způsob života, kultura života je přednostní záležitost a toto musíme taky jasně říkat a jasně se k tomu vymezovat. Důsledky totiž, že nám pojmy volně plynout jsou takové, že a to neříkám s nadsázkou, že zejména ideologická netolerantní a agresivní část liberalismů dnes likviduje svobodu ve jménu svobody. To je strašně nebezpečná plíživá záležitost. Ostatně to má své důsledky i mimo Evropu, protože jedním z důvodů proč militantní muslimové pronásledují křesťany je to, že nás činí odpovědné za životní kulturu západu s jejími škodlivými liberálními projevy. Takže my to dostáváme jaksi sežrat i mimo Evropu.

Stejně tak důležité, ale považuji, že se musíme vymezovat vůči nacionalismu. Abychom byli vnímáni jako skutečně proevropská strana. Rozdíl mezi nacionalismem a vlastenectvím je snad zřejmý, že jo. Pro vlastence jsou lidi z okolních zemí partneři, kdežto pro nacionalisty jsou to nepřátelé. My bychom měli být vlastenci, neměli bychom být nacionalisté. Ostatně křesťanský demokrat, pojmově, nemůže být nacionalista. Jsou tady opět dvě bitevní pole, podle mě, jsou to dva pojmy, o které se svádí velmi jemný intelektuální boj. Prvním z nich je pojem suverenity, protože právě evropská spolupráce nás dovedla k nové tzv. sdílené suverenitě, kterou uznal i český ústavní soud a tato sdílená suverenita není na újmu národní suverenitě, ale naopak v reálném životě ji posiluje. Toto bychom také měli vnímat.

Druhé bitevní pole je boj o tzv. nadnárodní metodu spolupráce, to je vynález Jeana Moneta, to je pro mezinárodní vztahy to, čím je penicilin pro medicínu. Nadnárodní spolupráce znamená, že problémy se řeší společně v dohodě, transparentně v nadnárodních orgánech a neplatí to, že každý stát může z jakéhokoliv důvodu všechno vetovat. O tuto nadnárodní metodu se ve jménu suverenity členských států , takovou tu nacionalistickou suverenitu, se vede velký boj, můžete slyšet tento boje nejen v odkazech na Charlese de Gaulle, ale také z úst polského premiéra Morawieckého a samozřejmě také z úst politiků jako je Marine LePenová, tam je to úplně jasné. Další věc, kterou jsem chtěl říct je, že tématem eurovoleb bude jistě migrace. Já k tomu řeknu jenom to, že v tomto tématu se promítne všechno, o čem jsem se snažil zmínit doposud. Bude to součástí tématu bezpečnosti, je to součást křesťanského dilematu, jak zachovat bezpečnost a křesťanský evropský způsob života v Evropě a zároveň, jak dostat požadavku milosrdenství. Ostatně je to taky součástí vnímání ČR našimi partnery skrze solidaritu čl. zemí EU. Tedy úkol pro nás je najít náš křesťansko-demokratický přístup, tedy sloučit odpovědnost za bezpečnost našich občanů s křesťanským milosrdenstvím a s evropskou solidaritou.

Nakonec mi dovolte zmínit, že určitě všichni chceme, aby Evropa, evropská spolupráce byla blízká lidem. Teď, právě na běžícím příkladu našeho boje o zrušení střídání času se to krásně ukazuje. Proběhla veř. Konzul., které se účastnilo 4,6miliono Evropan, rekord  9ti násobek dosavadních konzultací. Pro mnohé lidi bylo překvapením, že Evropa chce slyšet jejich hlas, jak právě dokládá tento projekt .Pokud je tento hlas dostatečně silný, tak Evropská komise a unijní orgány se podle toho zařídí. My jsme nemohli 4 roky s Evropskou komisí hnout, bylo nám řečeno: “my nevíme, my jsme úplně odtržení od občanů, my se o něco takového snažíme a že prostě to není Emma a najednou evr. Lid promluvil a téma je na světě. Dokonce se to dostalo před dvěma dny Jeana-Claude Junckera o stavu Unie. Takže toto je strašně důležité, přitom doposud EU vyhlásila veřejných konzultací celkem 486. Do těch všech jsme měli možnost se online zapojit.

Jsme strana lidová, a proto nás musí těšit, že heslem evropského projektu, který vymyslel už řečený Jean Monnet, je heslo „Nespojujeme státy, ale propojujeme lidi“. Myslím si, že pracovat na tom, aby Evropa propojovala lidi, to je projekt, který je hodný toho, abychom se ho s plnou vahou chytli. Propojování lidí, to je to, co udělá Evropu bezpečnou, co nám zajistí ten mír, jako nám ho zajistilo v posledních 70ti letech.