Tisková zpráva: Evropská komise přijala legislativní návrh za zrušení střídaní času. Poslední změna | Europoslanec Pavel Svoboda
novinky Pavel Svoboda

Tisková zpráva: Evropská komise přijala legislativní návrh za zrušení střídaní času. Poslední změna času přijde už příští rok.

Publikováno 12. 9. 2018

Dnes to je méně než měsíc od ukončení veřejné konzultace, ve které se mohli Evropané vyjádřit k tomu, zda si přejí zachování nebo zrušení střídání letního a zimního času, a právě dnes Evropská komise informovala, že přijala legislativní návrh připravované změny směrnice 2000/84/ES o úpravě letního času pro Evropský parlament a Radu. V krátké době tak vyslyšela hlas téměř čtyř milionů Evropanů.
 
Splněný slib KDU-ČSL z eurovoleb 2014
Tématu zrušení střídání času se věnuje český europoslanec Pavel Svoboda (KDU-ČSL) za podpory ostatních europoslanců KDU-ČSL od začátku mandátu v Evropském parlamentu.
 
„Těší nás, že Evropská komise koná rychle. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se touto iniciativou zabývali nejenom v Evropském parlamentu, ale i mimo něj. Je to velký úspěch. Jsem rád, že i díky mé iniciativě se nám daří plnit volební sliby, které KDU-ČSL dala svým voličům ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014,“ říká Pavel Svoboda.
 
Letní a zimní čas se vystřídá naposled už příští rok
Podle legislativního návrhu Evropské komise členské státy provedou poslední změnu času na konci března 2019 a poté si ponechají celoročně letní čas. To by měl být standardní režim. Pokud to některému členskému státu nebude vyhovovat, může poslední změnu času provést 27. října 2019, a ponechat si tak celoročně zimní čas. Komise tím navrhuje poskytnout členským státům určitou flexibilitu čili možnost výběru mezi letním a zimním časem. Na druhé straně bude trvat na harmonizovaném přístupu tím, že navrhuje zrušení střídání času. 
 
Pavel Svoboda ujišťuje, že poskytnutá flexibilita ve výběru nemusí přinést disharmonii: „Umožnění výběru mezi zimním a letním časem je logické a demokratické. Domníváme se ale, že výběr mezi zimním a letním časem v jednotlivých státech proběhne ve spolupráci se sousedními státy, aby se harmonizovaly oblasti států, které si vyberou zimní nebo letní čas.“
 
Pro hladký průběh změny se bude od členských států požadovat, aby svůj výběr mezi letním a zimním časem oznámily Evropské komisi do dubna 2019. Tímto legislativním návrhem Komise není dotčeno právo členských států rozhodovat o tom, v jakém časovém pásmu chtějí být.
 
Iniciativu Pavla Svobody posunuli do veřejné konzultace europoslanci letos v únoru
V únoru 2018 na plenárním zasedání Evropského parlamentu schválili europoslanci rezoluci iniciovanou Pavlem Svobodou, která vyzvala Evropskou komisi, aby se tímto tématem zabývala a zvážila nový legislativní návrh. Hlasování na plénu EP dopadlo následovně: za zrušení změny času hlasovali 384 europoslanců, 153 bylo proti a 12 se zdrželo. Díky této rezoluci byla zahájena veřejná konzultace Evropské komise, která proběhla od 4. července do 16. srpna 2018 a která se stala dosud největší veřejnou konzultací vůbec. Do hlasování se zapojilo 4,6 milionů Evropanů (dosavadní rekord veřejné konzultace Evropské komise byl 550 000 respondentů). Z oficiálních výsledků dále plyne, že 84 % respondentů mají s jarní a podzimní změnou času „velmi negativní“ nebo „negativní“ zkušenosti.
 
Evropané se přesvědčili, že jejich hlas je v Evropské unii slyšet
O téma střídání času byl u Evropanů velký zájem, ostatně, důkazem je právě nejvyšší účast ve veřejné konzultaci vůbec. Europoslanec Pavel Svoboda bourá mýty o diktátu z Bruselu: „Mám velkou radost z toho, že pro mnoho Evropanů byla tato veřejná konzultace objevná v tom, že se vůbec mohou k iniciativám Evropské unie vyjadřovat, a dokonce věci v Evropské unii měnit. Zkrátka, Evropskou unii tvoříme my, Evropané, a můžeme ji také ve velké míře ovlivňovat.“