V Praze se uskutečnily poprvé dny evropského práva | Europoslanec Pavel Svoboda
novinky Pavel Svoboda

V Praze se uskutečnily poprvé dny evropského práva

Publikováno 9. 6. 2018

V Praze se ve dnech 7. – 8. června 2018 z iniciativy europoslance a předsedy Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu Pavla Svobody uskutečnily poprvé Pražské dny evropského práva (www.eulawprague.eu).


První ročník prakticky koncipované konference byl určen profesionálům práva Evropské unie, kteří potřebují mít přehled o jeho vývoji, a to hned ve více oblastech. Do Prahy se proto sjelo přibližně 120 odborníků na evropské právo z patnácti členských a dvou nečlenských států EU a několika mezinárodních institucí. Cílem konference bylo poskytnout odborně-praktický vhled do aktuálního vývoje v šesti vybraných oblastech práva EU. Konktrétně šlo o brexit, volný pohyb osob, azyl a migraci, soutěžní právo, vnější vztahy a duševní vlastnictví.
Účastníci si mohli poslechnout přednášky špičkových evropských profesorů i expertů z praxe.

Hlavním speakerem konference byl prof. Koen Lenaerts, předseda Soudního dvora EU. Průběh debat řídili Dr. Martin Smolek, náměstek ministra zahraničí a Emil Ruffer, český velvyslanec při Radě Evropy.Účastníky oslovil na začátku také předseda Nejvyššího soudu ČR prof. Pavel Šámal.


„Vedle odborné stránky sledovala konference i další cíl – přilákat do Česka lidi z celé Evropy, kteří mají společné zájmy, a umožnit jim tak vzájemné poznání. To je kamínek do mozaiky lidských kontaktů, z nichž se vytváří skutečná Evropa a příspěvek k naplnění hesla jednoho ze zakladatelů poválečné evropské spolupráce Jeana Monneta "nesdružujeme státy, spojujeme lidi“. Je to rovněž krok k naplnění málo chápaného cíle Unie o "stále užším svazku mezi národy"," dodává ke konferenci její hlavní iniciátor Pavel Svoboda.


Partnery konference byly Europäische Rechtsakademie – Evropská právní akademie, think-tank Evropského parlamentu - EY Law, oficiálním pořadatelem byl Institut pro křesťansko-demokratickou politiku (IKDP).


Příznivé ohlasy přednášejících i účastníků snad povedou pořadatele i partnery této akce k tomu, že se se tato odborná konference brzy v Praze zopakuje.