novinky Pavel Svoboda

Lepší ochrana před dumpingovým dovozem

Publikováno 31. 5. 2018

Poslanci Evropského parlamentu schválili na květnovém plenárním zasedání návrh modernizace nařízení týkající se ochrany před dumpingovým dovozem a o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze třetích zemí.

Cílem je přizpůsobit se výzvám globální ekonomiky 21. století a efektivněji reagovat v případech dumpingových dovozů ze zemí, kde dochází k distorzím na trhu se surovinami a energiemi. „EU tímto nařízením bude lépe hájit zájmy evropských výrobců, dovozců a samozřejmě ve finále i spotřebitelů. Tyto zásahy narušují obchod, neboť ceny surovin neodráží běžné tržní nabídky a poptávky,“ komentuje změnu europoslanec Pavel Svoboda, předseda Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu.

„Do modernizace novely byly začleněny i sociální a environmentální hlediska, což v praxi bude znamenat například ochranu před dovozem produktů ze společností, které zaměstnávají děti a nezletilé," dodává český europoslanec.