Je dobře, že Komise navrhla větší ochranu tzv. whistleblowerů | Europoslanec Pavel Svoboda
novinky Pavel Svoboda

Je dobře, že Komise navrhla větší ochranu tzv. whistleblowerů

Publikováno 24. 4. 2018

Evropská komise 23. dubna 2018 zveřejnila návrh nové normy platné v celé EU, která by měla zaručit vysokou úroveň ochrany tzv. whistleblowerů, tedy osob,které oznámí, že dochází k nezákonným činnostem ať ve státní sféře nebo soukromém sektoru.
 
Nedávné skandály jako Dieselgate, Luxleaks, Panama Papers nebo Cambridge Analytica ukázaly, že whistlebloweřimohou hrát důležitou roli při odhalování trestnýchčinností,které poškozují veřejný zájem neboblaho občanů a společnosti.
 
„Dnešní rozhodnutí Komise vítám. O větší nutnosti ochrany whistleblowerů jsme jednali i na právním výboru Evropského parlamentu. Myslím si, že pro Českou republiku je to dobrá zpráva," komentuje novelu zákona europoslanec Pavel Svoboda (ELS/KDU-ČSL), který také předsedá právnímu výboru Evropského parlamentu.
 
Návrh Komise stanovuje nové celoevropské standardy, které by mělyzaručit vysokou úroveň ochrany osob, které se rozhodnou porušování práva EU oznámit.  Pro tuto formu komunikace by měly být stanovenybezpečné kanály jak v soukromé sféře, tak ive veřejnésprávě.Bude se to týkat všech společnostís více než 50 zaměstnanci nebo s ročním obratem přesnež 10 milionů EUR.Interní postupy, jak nakládat s oznámeními od whistleblowerů, budou muset stanovit i veškeré státní, krajské správy aobce s více než 10 tisíci obyvateli.Whistlebloweři by tak měli být chráněni proti propouštění, přeřazení na nižší pozice nebo jiným odvetným opatřením.  Podle tohoto zákona budou vnitrostátní orgány povinny informovat občany a poskytnout školení orgánům veřejné moci, jak správně v těchto případech postupovat.
 
„Osoby, které se rozhodnou oznámit trestnou činnost, budou jednat, protože se nebudou bát možného šikanózního chování. Je dobře, že ten, kdo upozorní na nezákonnou činnost bude chráněn, jedná se tak i o větší ochranu veřejného zájmu nás všech,"dodáváPavel Svoboda.