Kam dál v Česku? | Europoslanec Pavel Svoboda
novinky Pavel Svoboda

Kam dál v Česku?

Publikováno 30. 3. 2018

Vyšli jsme do ulic, abychom vyjádřili nesouhlas s některými politiky, kteří se ale dostali k moci demokraticky. Výzkumy veřejného mínění potvrzují, že jejich podpora je stabilní. Můžeme si stokrát říkat, že u nás neplatí, že hlas lidu je hlas boží. Můžeme si stěžovat na ovlivňování voleb emocemi a dezinformacemi. Demokracie tu ukazuje své meze. Problém je v nedostatku informací. Problém je v elementární slušnosti. Staromilci tomu říkají ctnost.

Nehodlám objevovat Ameriku. Nedokáži to vyjádřit lépe než francouzský filozof Paul Janet (1823-1899), který před cca 140 lety napsal: „Ctnost zachraňuje státy a zkaženost je ničí. Necením málo zákonitých záruk veřejné svobody; mám úctu k zásadám politického hospodářství; ale kdybych měl nějakou oprávněnost, abych statečně mluvil k lidem této doby, řekl bych jim: ‚Milujete spravedlnost? Umíte si vážiti zákonů, byť i měly nedostatky, a úřadů, byť i nedokonalých? Umíte milovati právo sousedovo jako svoje vlastní? Necítíte nenávisti k těm, kdož mají víc než vy, ani opovržení k těm, kteří mají méně? Milujete více čest než bohatství a počestnou prostřednost víc než špatně zjednanou velikost? Jste schopni mluviti svobodně a při tom nenapadati, nelhati a nerozdmýchati stát? Umíte setrvati na své myšlence a uchovati své svědomí a při tom neučiniti násilí myšlence a svědomí druhých? Umíte konečně milovati svobodu a nechtít při tom panovati? Umíte-li to, zasluhujete, abyste byli občany; pakli neumíte, jest vaše politická a hospodářská věda od základu chybná a všecky revoluce světa vám nedají toho, čeho si žádáte.

Celý článek.