V případě rozvodů jde především o práva dítěte | Europoslanec Pavel Svoboda
novinky Pavel Svoboda

V případě rozvodů jde především o práva dítěte

Publikováno 19. 1. 2018

Nařízení se týká situací, ve kterých jsou oba rodiče z různých členských zemí EU. V případě rozvodu nebo rozluky těchto párů je třeba prioritně řešit zájmy dítěte, neboť takové spory o děti mají dopad jak na zdraví, tak i psychiku dítěte. Jde třeba o zkrácení lhůt a nastavení pravidel týkajících se přeshraničního umisťování dětí.

„V Evropské unii evidujeme zhruba 16 milionů mezinárodních rodin. Nejde tedy o legislativu pro legislativu, ale o reakci na aktuální potřeby mnoha evropských občanů. Bohužel registrujeme také 140 tisíc mezinárodních rozvodů za jeden rok a co je nejhorší, také 1 800 případů únosů dětí jedním z rodičů ročně. Přepracování stávající legislativy vede ke zkvalitnění procesního práva s ohledem na práva dítěte,“ dodal v rozpravě na plénu EP Pavel Svoboda.

 Nařízení upravující příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a rodičovských je aplikovatelné ve všech členských státech s výjimkou Dánska již od roku 2005. Praxe následně ukázala, že stávající znění lze vylepšit ku prospěchu občanů EU. „Ať už jde o zřízení speciálních soudů pro případy únosů dětí nebo o otázky maximální lhůty pro trvání řízení o navrácení dítěte nebo o povinnost umožnit dítěti vyjádřit se v tomto řízení, je to z našeho pohledu vždy dítě, v jehož zájmu jsou tyto změny navrhovány,“ dodal europoslanec Pavel Svoboda.

Celá tisková zpráva zde.