Nepodpořil jsem přistoupení EU k tzv. Istanbulské úmluvě | Europoslanec Pavel Svoboda
novinky Pavel Svoboda

Nepodpořil jsem přistoupení EU k tzv. Istanbulské úmluvě

Publikováno 13. 9. 2017

Tento týden (11. - 14. září 2017) se probíhá zářijové plenární zasedání Evropského parlamentu. Včera jsem na plénu EP hovořil k návrhu rozhodnutí Rady, aby EU přistoupila ke konvenci Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Toto téma je velmi důležité. Důležité ale také je, aby EU dodržovala princip subsidiarity. Proto mám pochybnosti o textu předložené rezoluce. Návrh rezoluce se z mého pohledu dotýká témat, která náležejí do pravomoci členských států. Občané očekávají efektivní Evropskou unii, založenou na důsledném uplatňování principu subsidiarity. Nejsem tedy přesvědčen o tom, že hlasováním pro předložený text tato očekávání našich občanů naplníme. Upozorňovat na násilí na ženách je důležité. Jakékoli násilí je neakceptovatelné; násilí rozkládá společnost; oběti násilí se již nikdy nemusejí plnohodnotně zapojit do společnosti. Násilí na ženách, stejně jako jakékoli jiné násilí, je proto jednáním trestným ale podle trestních předpisů každého členského státu. Rezoluci jsem proto nepodpořil.