Na konferenci organizované think-tankem IKDP Naše kubánská otázka v bouřlivém světě jsem byl jedním z účastníků panelové diskuze o implementaci dohody o novém politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií. Podmínkou dohody EU je samozřejmě fakt, že lidská práva jsou dodržována. Lidská práva založená na úctě k jednotlivci jsou totiž základem všeho počínání, které EU dělá.