Europoslanci (15. března 2017) schválili usnesení (510 pro; 126 proti; 55 se zdrželo), ve kterém požadují po Komisi vysvětlení neformální dohody s Německem o zavedení mýtného systému na tamních dálnicích.

"Mýtné systémy v zemích EU jsou v pořádku, ale nesmí být diskriminační," říká europoslanec Pavel Svoboda, předseda Výboru pro právní záležitosti EP. "Současné nastavení plánovaného systému mýta poškozuje obyvatele ostatních členských států – především příhraničních a je diskriminační, protože upřednostňuje jednu státní příslušnost nad druhou. Nediskriminace na základě státního občanství je úhelný kámen celé stavby evropské integrace," dodává Pavel Svoboda.

Němečtí občané by si mohli náklady na mýtné odečíst z daní, což by nebylo možné pro řidiče z jiných států. Navíc majitelé vozidel kategorie EURO 6 by si mohli uplatit slevu na dani převyšující částku odvedenou za silniční poplatek u takových vozidel. S nadsázkou řečeno, opravy německých dálnic by podle navrhovaného systému platili jen cizinci.

Zavedení zpoplatnění pozemních komunikací v Německu je dlouhodobou prioritou ministra dopravy.  Legislativní snahy v této oblasti však nebyly realizovány a vedly dokonce k zahájení řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské Unie. Po dlouhých jednáních mezi Komisí a Německem bylo řízení 1. prosince 2016 na základě dohody pozastaveno. V usnesení EP žádají europoslanci Komisi, aby poskytla veškeré právní a technické údaje o této dohodě, a aby objasnila všechna její relevantní právní a politická hlediska. Jakýkoliv systém zpoplatnění státní silnice, který přímo diskriminuje na základě státní příslušnosti nebo v kombinaci s národními daňovými opatřeními ve prospěch výhradně státních příslušníků (např. odečtením od vnitrostátní daně z vozidel, kde je cíl účtovat především zahraniční uživatele), představuje porušení nediskriminační zásady zakotvené v článku 18 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

Na fotografii skupina europlanců, která podala ústní otázku ohledně zavedení mýta na Komisi.