Čtvrtek, September 22, 2016 - 12:15
Tento týden se v České republice koná výjezdní zasedání delegace dopravního výboru Evropského parlamentu, jehož členem je i europoslanec Pavel Svoboda.  Jedním z hlavních témat tohoto setkání byla mimo jiné i modernizace železničního koridoru - spojení Praha-Mnichov. Financování této trati by mělo být realizováno z evropského programu CEF, který je určen na podporu investic do nové dopravní infrastruktury nebo její modernizaci. Železniční trať mezi Prahou a Mnichovem, pro nákladní i pro osobní dopravu, patří do Transevropské dopravní sítě,  je však zapotřebí ji  modernizovat, resp. elektrifikovat. "Cílem modernizace tohoto úseku by mělo být posílení konkurenceschopnosti železniční dopravy, která by tak na této trase mohla být využívána na místo nebo alespoň souběžně se silniční dopravou," říká Pavel Svoboda "Chceme dodržovat politiku tzv. bílé knihy spočívající v přechodu ze silniční na železniční dopravu. Podpora efektivnějších a udržitelnějších způsobů dopravy a zejména železniční nákladní dopravy je klíčovou součástí politiky EU posledních 25 let," dodává europoslanec. Na české straně v současné době probíhá modernizace úseku Praha-Plzeň a byla schválena studie proveditelnosti úseku Plzeň – Domažlice – státní hranice ČR/SRN a počítá s modernizací včetně elektrizace současné jednokolejné trati s částečným zdvojkolejněním a se zvýšením traťové rychlosti na 90 – 200 km/h. Předpokládaná realizace by se měla konat v letech 2019-2024. Efektivní provozní koncept je však podmíněn elektrizací také na německé straně (Schwandorf – Furth im Wald – státní hranice SRN/ČR). Bez tohoto kroku by bylo obtížné realizovat zejména elektrizaci českého úseku. V rámci spolupráce bavorského a českého ministerstva dopravy již bylo dohodnuto zpracování studie potřebných úprav infrastruktury na německém území (od státní hranice do německého vnitrozemí). Studie by měla být dokončena již v průběhu příštího roku. Europoslanci z dopravního výboru v rámci svého výjezdu v ČR navštívili také již  probíhající výstavbu železničního tunelu v Ejpovicích a modernizované nádraží v Plzni, které byly z velké většiny financovány právě z prostředků Evropské unie.