Pátek, September 16, 2016 - 13:30
Evropský parlament schválil 14. září 2016 právně nezávazné usnesení – koncept sociálního dumpingu v EU, které se řídí zásadou "stejná mzda za stejnou práci na stejném místě". Tento přístup má být aplikován i na řidiče transitní dopravy, kteří jiným státem EU nejen projíždějí, ale i provozují kabotáž.   "Tento koncept má potenciál narušit vnitřní trh EU. Proto jsem hlasoval proti tomuto návrhu," říká europoslanec Pavel Svoboda (KDU-ČSL/EPP) a předseda právního výboru Evropského parlamentu. "K nesouhlasnému hlasování mě vedly tři důvody: zaprvé, pojem „sociální dumping v EU“ považuji za pojmový nesmysl. Zadruhé, tento koncept je pro fungování společného trhu EU toxický a zatřetí jde o pokrytecký koncept ze strany některých členských států," dodává Pavel Svoboda. Jedenáct členských států (včetně Česka) již dříve vydalo návrhu na úpravu směrnice o vysílaných pracovnících žlutou kartu. Namítaly, že návrh odporuje tzv. principu subsidiarity, tedy že by danou věc bylo efektivnější regulovat na úrovni členských států a ne na úrovni Unie. Tento přístup však ponechává problém v rukou jednotlivých států, zatímco je potřeba zajistit celoevropsky, aby konkurenční výhoda nižších mezd nebyla našim podnikům odňata.  Také není možné, aby se stejná mzda aplikovala na řidiče TIR, kteří jen územím jiného členského státu projíždějí. Nejde jen o ztrátu konkurenceschopnosti, ale i o likvidaci samotných dopravních podniků. Navíc by mohlo docházet k obcházení formou různých švarcsystémů. Koncept sociálního dumpingu jde tedy směrem k nesolidaritě a rozvolnění vnitřního trhu EU.