Aktuality
SPECQUE - simulace Evropského parlamentu v Praze

Od 30. července do 6. srpna se v Praze i pod mým patronátem konal již 20. ročník SPECQUE - největší frankofonní simulace Evropského parlamentu na světě. Projekt vznikl v roce 1998 na univerzitě Laval v kanadském Quebecu a jeho cílem je podpořit vědomosti a vliv evropské demokracie a podnítit transatlantickou spolupráci mladých studentů. Bylo mi ctí účastnit se této akce, při které 200 studentů z celého světa přijelo do Prahy diskutovat o důležitých tématech dnešní doby. Více informací na www.specque.org.

Události, komentáře o uprchlické krizi

S kolegou Jiřím Pospíšilem jsme v Událostech, komentářích 4. 8. 2017 debatovali o uprchlické krizi, konkrétně o tom, že Itálie chce vyslat armádní plavidla do libyjských vod – na pomoc tamní pobřežní stráži v boji proti převaděčům migrantů. Jelikož se jedná skutečně o mezinárodní záležitost, je dobře, pokud Libye a Itálie v této věci dokáží spojit síly, to je to řešení. Také není žádná pochybnost o tom, že se u převaděčství jedná o mezinárodně organizovaný zločin. Celý záznam debaty zde

Na neformální Radě ministrů v Tallinu

6.-7. června 2017 jsem se účastnil neformální Rady EU ministrů vnitra a spravedlnosti, která se tentokrát konala v Tallinnu, jelikož Estonsko začalo své půlroční předsednictví Rady EU.

Ve Štrasburku byla otevřena budova Václava Havla

Ve středu 5. července byla předsedou EP Tajanim a Dagmar Havlovou slavnostně inaugurována nová budova Evropského parlamentu ve Štrasburku, která nese jméno Václava Havla. Pro Českou republiku je to velká pocta a potvrzení toho, že Václav Havel patří mezi nejvýznamnější osobnosti novodobé evropské historie. Více zde

 

EP podpořil zrakově postižené

EP dnes odhlasoval novelu autorskoprávní ochrany děl ve prospěch nevidomých a zrakově postižených občanů. Díky této mezinárodní dohodě a výjimce z autorského práva budou mít nevidomí a zrakově postižení rozšířený přístup k literárním dílům a dalším tištěným materiálům v Braillově písmu nebo systému DAISY, a to mě moc těší. 
Více zde.

Zracená kapela dostala ocenění ČBK

Dnes jsem strávil krásný den na Velehradě na oslavě svátku sv. Cyrila Metoděje. Navíc jsme s naší Ztracenou kapelou byli oceněni Českou biskupskou konferencí děkovným uznáním za dlouholetou tvorbu a interpretaci křesťanských písní pro děti i rodiče. Moc si toho vážíme, je to pro nás velká čest.

EP požaduje vyšší transparenci danění velkých firem

Evropský parlament dnes schválil nový právní předpis, na základě kterého budou muset velké nadnárodní podniky zveřejňovat informace o svých daních z příjmu. Zkomplikuje jim to tak obcházení daňových plateb. Roční ztráty EU kvůli daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem se pohybují kolem 1 bilionů eur.

„Je třeba nastavit takové transparentní podmínky, aby napomohly boji proti agresivnímu daňovému plánování. Roční ztráty EU kvůli daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem se pohybují kolem 1 bilionů eur. Některé návrhy ze strany levicových poslanců ohledně zveřejňovaných informací však šly hluboko za to, co by se dalo považovat za transparentnost nutnou pro správnou výměru daní, a vedly by k narušení konkurenceschopnosti firem, na které se nová legislativa bude vztahovat. To by ve svém důsledku vedlo k omezení pracovních pozic v Evropě,“ říká Pavel Svoboda. 

Velké podniky, které působí v několika státech najednou, vypracovávají pro odvody daní plány, kde a jaké své příjmy zdanit. Toto daňové plánování je legální, pokud jeho cílem není přesunout mimo zákonné možnosti zdanitelné zisky do států s příznivými daňovými režimy. V opačném případě společnosti obcházejí svoji povinnost platit daně nebo je platí ve velmi omezené míře. A peníze do státních rozpočtů za ně odvádějí jiní poplatníci.

Ačkoliv je problém se férovým daněním částečně způsoben nekonzistentní národní daňovou legislativou, má také významnou nadnárodní složku. V této oblasti přijala Evropská unie v minulých letech řadu zpráv a legislativy, která umožní proti tomuto nebezpečnému jevu zakročit. Kromě právě schválené výměny informací o danění nadnárodních podniků jde o balíčky legislativy pro boj proti obcházení daňové povinnosti (ATAD) nebo projednávaná novela směrnice proti praní špinavých peněz (AML).

 

 

 

 

Navrhujeme společná pravidla pro promlčecí lhůty u nehod

Plénum EP dnes přijalo můj návrh týkající se promlčecí lhůty u dopravních nehod. Pravidla pro promlčecí lhůty o náhradu škody se totiž v jednotlivých členských státech liší. V případě dopravních nehod, při kterých je obsažen přeshraniční prvek, je pak velmi složité domáhat se odpovědnosti za škodu a je třeba interpretovat právo, podle kterého se nároky mají posuzovat. Společná minimální pravidla pro promlčecí lhůty by pomohla odstranit překážky při řešení dopravních nehod s přeshraničním prvkem ve všech zemích EU.

Petr Jašek v Bruselu

Na jednání České národní delegace v Bruselu nás tento týden navštívil humanitární pracovník Petr Jašek i s chotí. Pan Jašek byl více než rok vězněn v Súdánu, ž. kde byl za svoji pomoc místním křeťanům odsouzen za tzv. špionáž. Bylo velmi zajímavé poslechnout si jeho svědectví o poměrech v této zemi, a o to více mě těší, že i díky rezoluci EU se podařilo jeho propuštění z vězení urychlit.

Zrušme nesmyslné střídání času

V Bruselu jsem se setkal s kolegy Hennou Virkunnen z Finska, Herbertem Reulem z Německa a Seanem Kellym z Irska. Cílem této schůzky byl plán ohledně dalších kroků, které chceme podniknout, aby bylo konečně zrušeno nesmyslné střídání času v celé EU.