Aktuality
Europoslanci požadují silnější zahraniční a obrannou politiku EU

Poslanci Evropského parlamentu v průběhu prosincového plenárního zasedání přijali usnesení o tom, že zahraniční a obranná politika EU by měla fungovat na užší spolupráci v rámci států EU v oblasti obrany. EU by měla také rázněji reagovat na mezinárodní hrozby, které ohrožují bezpečnost jako jsou šíření zbraní hromadného ničení, terorismus, hybridní a informační války atd. Všechny tyto výzvy by měly být řešeny silnou a rychlejší diplomatickou reakcí ze strany EU.

Poslanci rovněž podpořili integraci obrany v rámci EU, rozpočet EU na obranu a volný pohyb vojsk členských států. Je podle nich také zapotřebí urychlit rozhodování Rady o společné zahraniční a bezpečnostní politice a požadují, aby Evropská komise vytvořila generální ředitelství pro obranu, které by koordinovalo obranné iniciativy a mimo jiné usnadnilo volný pohyb vojsk a vybavení v rámci EU.

"Silnější společná zahraniční a obranná politika je podle mě krok správným směrem. Není to žádná náhražka NATO, ale pouze její doplnění. Myslím, že od EU se očekává, aby se přesně v takovýchto oblastech, které jsou v našem společném kontinentálním zájmu, angažovala," dodává k usnesení Pavel Svoboda, europoslanec za ELS/KDU-ČSL a předseda právního výboru EP.

 

Pronásledování křesťanů je zločinem zločinů

V rámci listopadového plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku proběhla na plénu rozprava na téma pronásledování křesťanů ve světě, ve které vystoupil i europoslanec Pavel Svoboda, předseda právního výboru EP. Ve své promluvě mimo jiné řekl, že podle nezávislých institucí, jsou křesťané nejpronásledovanější skupinou na světě a jejich situace se stále zhoršuje. "EU by měla toto pronásledování nazývat pravým jménem, tak, jak je nazývá řada významných parlamentů světa: jde o genocidu a genocida je zločinem zločinů."

Z křesťansko-židovských kořenů vyplývá samotný základ západní civilizace – úcta k jednotlivci, která je i základem systému ochrany základních práv. Ochrana lidské důstojnosti je tím, čím se západní civilizační okruh liší od jiných částí světa.  "Je proto v zájmu nás všech, aby se obrana křesťanství ve světě stala prioritou zahraniční politiky EU, jinak si podkopáváme základy naší civilizace," dodává český europoslanec, z jehož iniciativy proběhla minulý týden (10.11.2017) v Praze konference právě na téma pronásledování křesťanů, jejíž cílem bylo nejen na tuto otázku upozornit, ale i vyvolat širokou diskuzi v české společnosti. 

Foto: Aid to the Church in Need

 

 

Situace křesťanů ve světě je horší než kdykoliv v minulosti

V Knihovně Václava Havla v Praze se 10. listopadu 2017 konala z iniciativy europoslance za KDU-ČSL/ELS Pavla Svobody konference na téma pronásledování křesťanů ve světě (jak podporuje EU svobodu vyznání), jejíž cílem bylo nejen upozornit na situaci trpících křesťanů ve světě, ale vyvolat i širokou diskuzi v české společnosti. Na organizaci konference se podílel také IKDP.

Program konference byl rozdělen na dva panely – fakta a svědectví. V rámci prvního panelu promluvil zvláštní zmocněnec EU pro podporu svobody vyznání mimo země EU Ján Figeľ, John Pontifex, vedoucí tiskového oddělení Církve v nouzi (Aid to the Church in Need) a Kristina Koldinská z Komunity Sant’Egidio. V druhém panelu si přítomní mohli vyslechnout velmi silná svědectví tří křesťanů z krajin s extrémní mírou pronásledování: Timothyho ze Severní Koreje, P. Ziada Hilala ze Sýrie a českého humanitárního pracovníka Petra Jaška, který byl vězněn v Súdánu.

Na konferenci byl také prezentován nový dokument organizace Církev v nouzi „Pronásledovaní a zapomenutí? Zpráva o křesťanech utlačovaných pro svou víru 2015-2017“, který mapuje situaci ve všech zemích s vysokou mírou pronásledování. Podle dokumentu se stav za poslední dva roky dramaticky zhoršil.  

 

Zruší Poláci střídání času?

Parlamentní komise pro správu a vnitřní věci polského sejmu včera odsouhlasila návrh o zrušení střídání času, který by mohl vejít v platnost již od října 2018 (pokud dojde k jeho schválení všemi polskými zákonodárci).

Europoslanec Pavel Svoboda (KDU-ČSL/ELS), který zrušení střídání času dlouhodobě prosazuje na půdě Evropského parlamentu, však upozorňuje, že případné přijetí tohoto zákona by mohlo být v konfliktu s evropským právem a doporučuje, aby se o zrušení změny času jednalo především na celoevropské úrovni. "Chápu snahu Poláků, že chtějí jednou a provždy skončit se zbytečným střídáním času, které nepříznivě ovlivňuje nejen lidské zdraví ale i ekonomiku země. Jenže v tomto případě by došlo ke zbytečnému střetu s evropským právem. Střídání času musí být zrušeno na úrovni EU, na což se snažím dlouhodobě upozorňovat a aktivně ho prosazuji i v Evropském parlamentu," říká Pavel Svoboda.

Český europoslanec je mimo jiné jedním ze spolupořadatelů konference, která se uskuteční v rámci příštího plenárního zasedání ve Štrasburku (25.10.2017), na které chce opět vyvolat na toto téma diskuzi na celoevropské platformě.

Konference o situaci na Kubě

Na konferenci organizované think-tankem IKDP Naše kubánská otázka v bouřlivém světě jsem byl jedním z účastníků panelové diskuze o implementaci dohody o novém politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií. Podmínkou dohody EU je samozřejmě fakt, že lidská práva jsou dodržována. Lidská práva založená na úctě k jednotlivci jsou totiž základem všeho počínání, které EU dělá.

Návštěva v Plzni

V rámci návštěvy Plzně, jsem se setkal s panem biskupem Tomášem Holubem, od kterého jsem dostal milý dárek - knihu kreslených vtipů o papeži Františkovi. Děkuji také náměstkovi primátora Petru Náhlíkovi (KDU-ČSL) za milé přivítání na půdě Křesťanské akademie a za všechny dotazy účastníků naší debaty o Evropské unii. 

Podali jsme trestní oznámení na Tomio Okamuru

Tomio Okamura obvinil 12 českých europoslanců, včetně mě, z hlasování pro uvalení sankcí na ČR za nepřijímání migrantů a z hlasování pro povinné kvóty. Nic z toho však není pravda, pro nic takového jsem nehlasoval, ale pan Okamura lživě tuto informaci šíří dál. Proto jsme se s kolegy europoslanci z KDU-ČSL Michaelou Šojdrovou a Tomášem Zdechovským rozhodli podat trestní oznámení za poškozování dobrého jména a pomluvu, protože chceme lži pana Okamury už jednou a provždy zastavit. Celá tisková zpráva zde

Novela autorskoprávní ochrany děl ve prospěch nevidomých podepsána

V rámci plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku jsem podepsal společně s předsedou Evropského parlamentu Antoniem Tajanim novelu autorskoprávní ochrany děl ve prospěch nevidomých a zrakově postižených občanů. Díky této mezinárodní dohodě a výjimce z autorského práva budou mít nevidomí a zrakově postižení rozšířený přístup k literárním dílům a dalším tištěným materiálům v Braillově písmu nebo systému DAISY, a to mě moc těší. Jsem rád, že v této oblasti můžeme napravit nespravedlnost, se kterou si nebyl schopen poradit volný trh.

Zpráva o stavu Unie představila ambiciózni vizi silné Evropy

Projev Jean-Claude Junckera, který přenesl na zářijovém plenárním zasedání ve Štrasburku, považuji za velmi dobrý, protože byl podle mě státnický, předložil v něm svoji jasnou a dostatečně konkrétní vizi, kudy má Evropa pokračovat. Byl to projev odvážný, optimistický a kreativní. S některými pasážemi jsem nesouhlasil, ale to na celkovém hodnocení nic nemění. Zaujalo mě několik věcí: apel na jednotnou EU, která by se neměla uzavírat a pomáhat uprchlíkům v nouzi; příslib plánu účinnějšího vracení nelegálních migrantů, bez něhož solidarita při přijímání uprchlíků nemůže fungovat; vůle mít EU v čele digitální proměny světa. Pro Česko byla důležitá také zmínka o rozdílné kvalitě potravin, tedy že v EU nesmějí existovat spotřebitelé druhé třídy. Junckerova vize EU jednoznačně znamená prohloubení integrace: Juncker několikrát zmínil, že země EU by měly přijmout euro, které by mělo být více než jen měnou vybraných zemí, ale měnou EU jako celku. Zároveň oceňuji, že má být EU velká ve velkých věcech a malá v malých, a proto Juncker předpokládá návrat některých pravomocí členským státům. Jen je politováníhodné, že – na rozdíl od konkrétních vyjádření ve většině zprávy – v pasáži o bezpečnosti nezmínil hrozby od kremelského režimu.

Nepodpořil jsem přistoupení EU k tzv. Istanbulské úmluvě

Tento týden (11. - 14. září 2017) se probíhá zářijové plenární zasedání Evropského parlamentu. Včera jsem na plénu EP hovořil k návrhu rozhodnutí Rady, aby EU přistoupila ke konvenci Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Toto téma je velmi důležité. Důležité ale také je, aby EU dodržovala princip subsidiarity. Proto mám pochybnosti o textu předložené rezoluce. Návrh rezoluce se z mého pohledu dotýká témat, která náležejí do pravomoci členských států. Občané očekávají efektivní Evropskou unii, založenou na důsledném uplatňování principu subsidiarity. Nejsem tedy přesvědčen o tom, že hlasováním pro předložený text tato očekávání našich občanů naplníme. Upozorňovat na násilí na ženách je důležité. Jakékoli násilí je neakceptovatelné; násilí rozkládá společnost; oběti násilí se již nikdy nemusejí plnohodnotně zapojit do společnosti. Násilí na ženách, stejně jako jakékoli jiné násilí, je proto jednáním trestným ale podle trestních předpisů každého členského státu. Rezoluci jsem proto nepodpořil.