Aktuality
Zruší Poláci střídání času?

Parlamentní komise pro správu a vnitřní věci polského sejmu včera odsouhlasila návrh o zrušení střídání času, který by mohl vejít v platnost již od října 2018 (pokud dojde k jeho schválení všemi polskými zákonodárci).

Europoslanec Pavel Svoboda (KDU-ČSL/ELS), který zrušení střídání času dlouhodobě prosazuje na půdě Evropského parlamentu, však upozorňuje, že případné přijetí tohoto zákona by mohlo být v konfliktu s evropským právem a doporučuje, aby se o zrušení změny času jednalo především na celoevropské úrovni. "Chápu snahu Poláků, že chtějí jednou a provždy skončit se zbytečným střídáním času, které nepříznivě ovlivňuje nejen lidské zdraví ale i ekonomiku země. Jenže v tomto případě by došlo ke zbytečnému střetu s evropským právem. Střídání času musí být zrušeno na úrovni EU, na což se snažím dlouhodobě upozorňovat a aktivně ho prosazuji i v Evropském parlamentu," říká Pavel Svoboda.

Český europoslanec je mimo jiné jedním ze spolupořadatelů konference, která se uskuteční v rámci příštího plenárního zasedání ve Štrasburku (25.10.2017), na které chce opět vyvolat na toto téma diskuzi na celoevropské platformě.

Konference o situaci na Kubě

Na konferenci organizované think-tankem IKDP Naše kubánská otázka v bouřlivém světě jsem byl jedním z účastníků panelové diskuze o implementaci dohody o novém politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií. Podmínkou dohody EU je samozřejmě fakt, že lidská práva jsou dodržována. Lidská práva založená na úctě k jednotlivci jsou totiž základem všeho počínání, které EU dělá.

Návštěva v Plzni

V rámci návštěvy Plzně, jsem se setkal s panem biskupem Tomášem Holubem, od kterého jsem dostal milý dárek - knihu kreslených vtipů o papeži Františkovi. Děkuji také náměstkovi primátora Petru Náhlíkovi (KDU-ČSL) za milé přivítání na půdě Křesťanské akademie a za všechny dotazy účastníků naší debaty o Evropské unii. 

Podali jsme trestní oznámení na Tomio Okamuru

Tomio Okamura obvinil 12 českých europoslanců, včetně mě, z hlasování pro uvalení sankcí na ČR za nepřijímání migrantů a z hlasování pro povinné kvóty. Nic z toho však není pravda, pro nic takového jsem nehlasoval, ale pan Okamura lživě tuto informaci šíří dál. Proto jsme se s kolegy europoslanci z KDU-ČSL Michaelou Šojdrovou a Tomášem Zdechovským rozhodli podat trestní oznámení za poškozování dobrého jména a pomluvu, protože chceme lži pana Okamury už jednou a provždy zastavit. Celá tisková zpráva zde

Novela autorskoprávní ochrany děl ve prospěch nevidomých podepsána

V rámci plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku jsem podepsal společně s předsedou Evropského parlamentu Antoniem Tajanim novelu autorskoprávní ochrany děl ve prospěch nevidomých a zrakově postižených občanů. Díky této mezinárodní dohodě a výjimce z autorského práva budou mít nevidomí a zrakově postižení rozšířený přístup k literárním dílům a dalším tištěným materiálům v Braillově písmu nebo systému DAISY, a to mě moc těší. Jsem rád, že v této oblasti můžeme napravit nespravedlnost, se kterou si nebyl schopen poradit volný trh.

Zpráva o stavu Unie představila ambiciózni vizi silné Evropy

Projev Jean-Claude Junckera, který přenesl na zářijovém plenárním zasedání ve Štrasburku, považuji za velmi dobrý, protože byl podle mě státnický, předložil v něm svoji jasnou a dostatečně konkrétní vizi, kudy má Evropa pokračovat. Byl to projev odvážný, optimistický a kreativní. S některými pasážemi jsem nesouhlasil, ale to na celkovém hodnocení nic nemění. Zaujalo mě několik věcí: apel na jednotnou EU, která by se neměla uzavírat a pomáhat uprchlíkům v nouzi; příslib plánu účinnějšího vracení nelegálních migrantů, bez něhož solidarita při přijímání uprchlíků nemůže fungovat; vůle mít EU v čele digitální proměny světa. Pro Česko byla důležitá také zmínka o rozdílné kvalitě potravin, tedy že v EU nesmějí existovat spotřebitelé druhé třídy. Junckerova vize EU jednoznačně znamená prohloubení integrace: Juncker několikrát zmínil, že země EU by měly přijmout euro, které by mělo být více než jen měnou vybraných zemí, ale měnou EU jako celku. Zároveň oceňuji, že má být EU velká ve velkých věcech a malá v malých, a proto Juncker předpokládá návrat některých pravomocí členským státům. Jen je politováníhodné, že – na rozdíl od konkrétních vyjádření ve většině zprávy – v pasáži o bezpečnosti nezmínil hrozby od kremelského režimu.

Nepodpořil jsem přistoupení EU k tzv. Istanbulské úmluvě

Tento týden (11. - 14. září 2017) se probíhá zářijové plenární zasedání Evropského parlamentu. Včera jsem na plénu EP hovořil k návrhu rozhodnutí Rady, aby EU přistoupila ke konvenci Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Toto téma je velmi důležité. Důležité ale také je, aby EU dodržovala princip subsidiarity. Proto mám pochybnosti o textu předložené rezoluce. Návrh rezoluce se z mého pohledu dotýká témat, která náležejí do pravomoci členských států. Občané očekávají efektivní Evropskou unii, založenou na důsledném uplatňování principu subsidiarity. Nejsem tedy přesvědčen o tom, že hlasováním pro předložený text tato očekávání našich občanů naplníme. Upozorňovat na násilí na ženách je důležité. Jakékoli násilí je neakceptovatelné; násilí rozkládá společnost; oběti násilí se již nikdy nemusejí plnohodnotně zapojit do společnosti. Násilí na ženách, stejně jako jakékoli jiné násilí, je proto jednáním trestným ale podle trestních předpisů každého členského státu. Rezoluci jsem proto nepodpořil.

 

 

Rozšířené předsednictvo ELS jednalo v Tallinnu

7. a 8. září 2017 jsem se účastnil setkání rozšířeného předsednictva Evropské lidové strany v Tallinnu (Estonsko momentálně předsedá Radě EU). Projednávali jsme aktuální témata jako jsou bezpečnost (a zejména kyberbezpečnost) a Rusko. Odborníci a hosté, mezi které patřili např. Michail Chodorkovskij, známý odpůrce Kremlu, a Jens Stoltenberg, generální sekretář NATO, k tomu měli hodně co říci.

Zde pár zajímavých výroků, které zazněly na tallinnském jednání Evropské lidové strany:
- O dezinformační válce je třeba přemýšlet jako Rusové: reagovat nejen defenzivně, ale ofenzivně.
- Dezinformační válka: chaos je levný, obrana drahá.
- Facebook uzavírá člověka do bubliny tím, že mu připomíná tím, co má rád, takže méně vnímá okolí.
- V Estonsku 90% statusů o NATO, EU apod. dělají cizí roboti, ne lidi.
- Problémem EU v kyberválce je přehnaná ochrana osobních údajů.
- Pomoc Západu proti kremelskému režimu není v podpoře ruské opozice, ale v tom, aby Putin nebyl brán jako přijatelný partner: je to loutka lidí okolo něho.
- I ruští ekonomové uznávají, že západní sankce fungují. -
- Individuální sankce jsou výborné v tom, že ukazují na skutečné viníky.
- NATO vítá projekt Evropské obranné unie, je třeba zabránit duplicitám, což ale zatím vzhledem k nerozvinutosti společné evropské obrany vůbec nehrozí.
- Společná obranná kapacita USA, která vznikla až okolo 1890, dala legitimitu USA jako federaci. EU svoji legitimitu také posílí společnou obranou.
- Čím bude Evropa vojensky silnější, tím silnější bude i její vztah k USA. USA chtějí silného evropského partnera.
- v EU jsou armády, kde osobní náklady jsou až 80% vojenských výdajů, v EU existuje příliš mnoho druhů techniky ve srovnání s USA (komplikuje interoperabilitu), státy EU dávají na obranu 2x tolik co Rusko (200 mld.€), má víc vojáků než USA, ale efektivita je žalostná. Řešením je synergie. "We are global payers, not global players." 
- Bez společné obrany nebude Evropa mít ve světě ani politickou váhu.

 

 

 

 

Podpořili jsme zachování nezávislosti slovenského Ústavu paměti národa

V rámci jednání europoslanců České národní delegace (europoslanci za ELS) setkali se slovenským europoslancem Ivanem Štefancem, předsedou slovenských poslanců v ELS. Domluvili jsme se na vzájemné a užší spolupráci obou delegací. Češi a Slováci k sobě mají hodně blízko i na půdě Evropského parlamentu. Také jsme podpořili výzvu slovenských kolegů iniciovanou právě vedoucím slovenské delegace Ivanem Štefancem k zachování nezávislosti slovenského Ústavu paměti národa. Tu by podle nich mohla ohrozit chystaná novela zákona projednávaná v těchto dnech ve slovenské Národní radě. Více zde.

Wolfgan Brandstetter v Bruselu

Oficiální prázdniny Evropského parlamentu skončily. 4. září jsem se  setkal s rakouským vícekancléřem a ministrem spravedlnosti Wolfgangem Brandstetterem. Rakouský ministr přijel do Bruselu s cílem seznámit nás s plány rakouského předsednictví Rady EU, které se bude konat ve druhé polovině roku 2018. V Rakousku se konají 15. října parlamentní volby, o týden dříve než v České republice. Wolfgang Brandstetter popřál KDU-ČSL do nadcházejících voleb mnoho úspěchů.