Změna času – úvod k OQ II

Vážený pane/paní předsedající, vážená paní komisařko,

Závěry veřejného slyšení k otázce změny mezi letním a zimním časem, které se konalo letos v březnu, byly jasné: v oblasti energetiky dnes žádný důvod neexistuje – co se ušetří na světle, to se protopí. Totéž platí pro dopravu. Zato zdravotní následky podle nedávného výzkumu 9 evropských univerzit jsou četné:

* Změna času působí zdravotní potíže přibližně 20% Evropanů, zatímco zbylých 80% nemůže pochopit, že to někomu potíže způsobovat může.

* Zdravotní potíže jdou od únavy, ospalosti a dezorientace přes poruchy trávení, migrény a deprese až po spouštění geneticky podmíněných nemocí jako jsou obezita či cukrovka, patří sem ale i infarkty. Osobám postiženým autismem působí tato změna zásadní problémy.

* Přímé i nepřímé náklady na zdravotní následky v EU byly tímto výzkumem odhadnuty až na 131 mld. €. To může znamenat, že občané EU dávají na chod EU (ročně cca 140 mld. €) téměř tolik jako na sanaci zdravotních škod způsobených touto jedinou směrnicí.

Reakcí Komise na ono veřejné slyšení bylo tiskové prohlášení, v němž se praví, že si členské státy nestěžují a že tato Komise se nebude takovou maličkostí zabývat. Zdravotní potíže jedné pětiny Evropanů tedy Komise považuje za maličkost. Má-li pravdu onen výzkum 9 univerzit, pak škody na zdraví ve výši rozpočtu Unie považuje Komise také za maličkost. Takové prohlášení považuji za skandální. Členské státy si opravdu možná nestěžují, státy totiž netrpí depresemi ani cukrovkou. Ale stěžují si lidé, občané Evropské unie si stěžují nám, svým zástupcům v Evropském parlamentu. A to musí stačit k tomu, aby se Komise začala věcí zabývat se vší vážností.

Jsem proto rád, že mohu Komisi dnes položit ústní otázku a vyzvat ji, aby prokázala, že výzkum oněch 9 univerzit se mýlí, že existují racionální důvody pro zachování změny času, důvody, které převáží nad poškozováním zdraví pětiny občanů Evropské unie. Děkuji. http://www.denik.cz/pardubicky-kraj/stridani-casu-pry-skodi-zdravi-lidi-... http://www.huffingtonpost.co.uk/paul-singh/clocks-going-back-stopping-it...

videa: https://www.youtube.com/watch?v=k4EUTMPuvHo&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=br0NW9ufUUw

EP http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20150325STO37722...í-čas-přínos-nebo-problém