Projev generála Petra Pavla, šéfa vojenského výboru NATO,  k europoslancům , Brusel, 20.10.2015

 

 

Vážené dámy a pánové,

 

žijeme v bezpečném prostředí, které ale obsahuje rozvíjející se řadu bezpečnostních výzev. Dnešní doba je nepředvídatelná. Jsou zpochybňovány zavedené normy a řády, stejně jako mocenská uspořádání. V důsledku tak čelíme novým a nečekaným hrozbám . Z poslední doby jde především o události na Ukrajině a v Sýrii, s nimiž je spojena aktuální uprchlická krize. Čelíme největší bezpečnostní výzvě v Evropě za několik posledních desítek let a to se nezmění ani v blízké budoucnosti.

Pro NATO a evropský region se tato situace zhmotňuje ve dvou bezpečnostních událostech, a to na východě a na jihu, což vytváří jakýsi oblouk nestability obklopující velkou část Evropy. Z jedné strany Evropa sousedí se zeměmi, kde Rusko posiluje svůj vliv a se státy, kde se v různé míře bojuje proti radikálním islamistickým hnutím.

Na východě jasně dominuje Rusko. Věříme, že chce obnovit svůj status světového hráče, posílit svůj vliv a dát na vědomí, že jeho názor nelze ignorovat.

 

Rusko dnes stírá politické rozdíly v našem tradičním pojetí války a míru (hybridní válčení) a svou snahou o rozšíření politického a vojenského vlivu se stává zdrojem regionální nestability.

Nicméně náš vztah s Ruskem je složitý a vícestranný. Jak mezi EU a Ruskem, tak mezi jednotlivými členskými státy a Ruskem existuje mnoho společných zájmů.  Složitost současného operačního prostředí tak vyžaduje sofistikovaný a pragmatický přístup, který bere na vědomí ruskou snahu o destabilizaci a oslabení jednoty NATO a EU. Je ale také nutné přiznat, že existují problémy, které lépe zvládneme ve vzájemné spolupráci s Ruskem, nebo alespoň ne v přímé opozici vůči němu – například pokud se jedná o Sýrii nebo terorismus obecně.

 

Lze předpokládat, že na východě stav nestability přetrvá i v blízké budoucnosti. Na východě Ukrajiny bylo dosaženo křehké rovnováhy, ta ale bude vyžadovat důsledné monitorování a EU musí být připravena jednat, pokud by byla znovu narušena.  EU musí mít připraveny politické a ekonomické nástroje pro případ, že budou potřeba. EU by se neměla pouze přizpůsobovat, ale měla by ve svém myšlení předvídat, protože Rusko stále hledá příležitosti, které by mohlo využít ve svůj prospěch.

 

Na jihu NATO a EU čelí „dynamické nestabilitě“. Naše současné zaměření na Sýrii by nemělo zastínit, že jsme v řetězci krizí (např. Sunnitsko-šíitská problematika, selhávání států při poskytování bezpečnosti či základních potřeb), které jsou dlouhodobé povahy. Ale krize nabízí příležitost, měli bychom se tedy naučit předvídat a jednat rychle a efektivně, abychom se vyhnuli krizím v budoucnu.

Tzv. IS je příklad modelu „dynamické nestability“, jeho geografická a ideologická expanze se velmi odlišuje od ruského modelu nebezpečí.

Souběžné působení těchto dvou výzev vede k ještě větší komplikovanosti. Ruské cíle ve Středozemním moři jsou doplňkové k těm ve východní Evropě - zachování dostatečné vojenské přítomnosti se schopností rychlého nasazení.  Využívají příležitost, kterou jim nabízíme nedostatkem koordinovaných a efektivních činů. Rusko navíc maximalizuje konkurenční výhody svého systému: rychlé rozhodování, žádná životaschopná politická opozice a veřejná ochota schvalovat vojenské operace i jejich důvody, protože jsou oficiálně  prezentovány jako podpora ruských národních zájmů.

NATO je znepokojeno tím, že Rusko snaží vybudovat stálou vojenskou schopnost blokovat jakékoliv nevítané politické, humanitární, nebo vojenské aktivity v Sýrii a regionu. Nestabilita tohoto regionu se projevuje i v oblasti obchodu a bezpečnosti a jejím výsledkem je proud uprchlíků mířících do Evropy.

 

Spolupráce NATO – EU

Stále je tu mnoho věcí, které můžeme dělat lépe.

Být připraveni účinně jednat, zůstat soudržní a proaktivní, a to každý zvlášť i dohromady. Nový Akční plán připravenosti (RAP) má být odpovědí na volání po odpovídajícím odstrašujícím prostředku, kterého má být dosaženo

-politickou vůlí,

-včasnými rozhodovacími mechanismy a

-interoperabilními a schopnými silami, připravenými k nasazení na podporu Aliance.

 

Tímto novým akčním plánem zavádí NATO nejkomplexnější posílení kolektivní obrany od konce studené války. Naše vysoká připravenost k akci tak vyšle velmi jasný signál případným agresorům.

EU má kromě vojska další přednosti a nástroje. Například sankce vůči Rusku byly velmi účinným politickým vyjádřením limitů vůči ruskému chování k Ukrajině. EU má pozoruhodné ekonomické a diplomatické schopnosti, které by mohly značně posílit bezpečnost EU jako doplnění vojenského úsilí NATO (např. jako ekonomická mocnost s trhem s 500 miliony lidí může otevírat či zavírat dveře na mezinárodní scénu).

Měli bychom se soustředit na úsilí se sjednotit v rámci EU. Pokud budeme využívat politické názory ze všech úrovní národní i organizační moci, můžeme zvýšit efektivitu ve svých analýzách i ve svých činnostech.

 

Jako evropští poslanci jste v unikátním postavení.  Můžete podporovat spolupráci EU a NATO jak ve svých zemích, tak v Bruselu. Pokud se podíváme na „neměnnou nestabilitu“ na východě a na „dynamickou nestabilitu“ na jihu, budoucnost musí zahrnovat větší spolupráci mezi NATO a EU. Společnou snahou by měl být projekt trvalé stability a spolupráce, abychom mohli minimalizovat zdvojování rolí a maximalizovat hospodárnost.

NATO disponuje velkými schopnostmi zdokonalenými na místech jako Afganistán a Balkán, kterými může významně prospět politice a bezpečnosti EU tak, abyste vy, lídři EU, ale hlavně naši občané získali očekávané bezpečnostní výsledky.

Zkráceně, Evropský parlament je jedinečnou cestou, která v rámci EU slouží k posilování integrace. Věřím, že probíhající humanitární krize může být ideální příležitostí k zahájení sofistikované debaty, která povede k bližší spolupráci EU a NATO.

Myslím, že v NATO a EU jsme na to připraveni a také že uzrál čas k zahájení procesu, který povede k opravdové podpoře spolupráce EU-NATO.

 

Naši občané nám dali svou podporu a důvěru. Věřím, že jsme schopnosti dát jim hospodárné a účinné řešení.  Musíme se přizpůsobit dlouhému cyklu krizí, které obklopují náš kontinent.

 

Děkuji Vám za pozornost a jsem připraven na Vaše otázky.