Otázka k písemnému zodpovězení E-001114/2015

Komisi

článek 130 jednacího řádu

Pavel Svoboda (PPE)

Předmět:      Přetěžování nákladních vozidel v silniční dopravě

Přetěžování nákladních vozidel v silniční dopravě představuje vážný problém pro bezpečnost silničního provozu a způsobuje škody na infrastruktuře. Jaká opatření plánuje Evropská komise k zajištění toho, aby nedocházelo k přetěžování nákladních vozidel v silniční dopravě?