CS

E-001114/2015

Odpověď Violety Bulcové

jménem Komise

(25.3.2015)

 

Návrh Komise na revizi směrnice 96/53/ES o maximální přípustné hmotnosti a rozměrech těžkých nákladních vozidel[1] obsahoval ucelený soubor ustanovení pro zajištění dodržování pravidel postavený na těchto hlavních bodech: 1) minimálním rozsahu preselekce pro účely kontroly hmotnosti, kterou by prováděly orgány členských států v rámci svých sítí, a 2) kategorizaci přestupků spolu s opatřeními, která mohou orgány přijmout vůči provozovateli porušujícímu pravidla.

 

Tento návrh je předmětem stále probíhajícího legislativního postupu a prvky, které Komise původně navrhla, nebudou zachovány v celém rozsahu. Podle nejnovějšího kompromisního znění mají členské státy provádět preselekční kontroly v „přiměřeném“ rozsahu, v zásadě na bázi dynamického vážení vozidel. Tento kompromisní návrh byl přijat dne 10. března 2015 Evropským parlamentem a Rada by ho měla přijmout dne 20. dubna 2015. Podle tohoto návrhu bude Komise shromažďovat informace od členských států o jejich výsledcích při provádění opatření proti přetěžování vozidel.

 

 

[1]     COM(2013) 195.