Mé priority
Digitální ekonomika

Předseda Evropské komise J.C.Juncker přišel s vizí DIGITÁLNÍ EKONOMIKY. Evropa nikdy neporazí Brazílii v produkci banánů a Čínu v levné pracovní síle. Jedinou nadějí Evropy je ekonomika s vysokou přidanou hodnotou. Jde o ekonomiku pro zralé vzdělané státy, modelem je například Finsko nebo Singapur – státy, kde vzdělanost, technologie, věda a IT tvoří většinu jejich HDP.

Aby mohla ekonomika šlapat na „digitálním“ základě, potřebuje 3 věci:

  • vzdělané lidi
  • rychlé a levné připojení
  • státy připravené digitální agendu organizovat, plánovat a realizovat

Česká republika je zemí, která může v budoucnu produkovat ohromné bohatství na základě nových technologií, které tvoří jádro tzv. třetí průmyslové revoluce.

Evropské autorské právo

Digitální ekonomika potřebuje jasné právní základy. Mezi jeden z nejdůležitějších pilířů této ekonomiky patří reforma autorského práva. Řídím právní výbor v EP a tato reforma se stala nejdůležitější jednací agendou výboru pro mé volební období. Bez kvalitních právních předpisů, které odpovídají nové době a novým moderním komunikačním technologiím, nebude moci tzv. digitální ekonomika vůbec nastartovat.

Evropa (a stejně tak ČR) potřebuje nalézt nový konsenzus, kde začínají a končí autorská práva vědců, umělců, technologů, atd. – a kde začíná vstřícnost ke konzumentovi těchto děl (filmů, vynálezů, hudebních děl, atd.). Je třeba najít rovnováhu mezi oprávněnými požadavky obou stran.

Evropa, lidská práva a islám

Budu usilovat o to, aby evropští politikové ve svém jednání respektovali prioritu základních evropských demokratických hodnot. Těmito evropskými demokratickými hodnotami rozumíme: základní svobody – svobodu slova, svobodu shromažďování, svobodu vyznání, dále pak právní stát, rovnost před zákonem i v občanském životě a úctu k lidskému životu a lidské důstojnosti. Tváří v tvář soužití s muslimy v Evropě totiž dochází k tomu, že my Evropané příliš snadno opouštíme tyto postoje a hodnoty jen proto, abychom dosáhli smíru s tzv. politickým islámem.

Evropa musí být schopna rozlišovat mezi islámem jako náboženstvím a politickým islámem jako ideologií, která nese prvky neslučitelné s demokracií. Evropská nemuslimská většina musí vést s umírněnou muslimskou menšinou neustálý dialog, vycházející ze zdůraznění evropských hodnot, jako jsou lidská práva a úcta k životu a jinakosti druhého. Evropa není vězení: ti, kteří nesouhlasí s jejími právními a hodnotovými základy, mohou svobodně odejít. Sebevědomá Evropa musí vyžadovat, aby i v muslimských zemích byla respektována svoboda náboženství, jako ji respektujeme my, Evropané.

O mně
Profesionální zkušenosti
2015 - člen Výkonné rady Evropské právní akademie (Europäische Rechtsakademie)
2014/VII - předseda Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu
2014/VII - poslanec Evropského parlamentu
2010/XII - člen oborové rady PF UK Praha
2010/XI - externí examinátor Anglo-American University, Wales
2010/XI - garant oboru evropské právo Paneurópské univerzity, Bratislava
2009/I - 2009/V ministr – předseda Legislativní rady vlády ČR
2007 - 2009/I velvyslanec – stálý představitel ČR u Rady Evropy
2004 - 2006 náměstek ministra zahraničních věcí ČR
od 2001 docent pro obor evropské právo na PF UK
od 2000 hostující profesor na Université Sciences Sociales, Toulouse, Francie
1996 - 1999 člen komise Ministerstva ČR pro rekodifikaci autorského práva
od 1994 advokát (specializace: právo EU, duš. vlastnictví, hosp. soutěž)
od 1993 odborný asistent na katedře evropského práva PFUK
1989 - 1991 vedoucí autorskoprávního oddělení vydavatelství Supraphon
1984 - 1989 právník Ochranného svazu autorského
Vzdělání
1980 - 1984 PFUK Praha
1985 JUDr.
1992 D.E.A. (Diplôme des études approfondies, postgraduální studium) na Université Sciences Sociales, Toulouse, Francie
1993 Akademie mezinárodního práva, Haag
1994 Akademie evropského práva, Florencie
2009 PhD.
Jazyky
Angličtina IV. nejvyšší stupeň MZV
Francouzština IV. nejvyšší stupeň MZV
Němčina II. stupeň MZV
Ruština II. stupeň MZV
Polština  
Latina  
Jiné kvalifikace
od 1994 Advokátní licence
  Prověrka NBÚ na stupeň přísně tajné
Členství v organizacích
od 1990 člen KDU-ČSL
2009 - 2013 místopředseda KDU-ČSL
od 1990 Společnost pro duchovní hudbu – člen výboru
od 2012 Česká asociace pro evropská studia Czech ECSA, člen ECSA-World
Ostatní
Koníčky hudba
V obrazech
S papežem Františkem ve Vatikánu
S Jeho Eminencí kardinálem Sodanem
S velvyslancem Izraele Gary Korenem
Z přijetí u Jejího Veličenstva královny Alžběty II